Choose language "English" Choose language "German" Choose language "French" Choose language "Dutch" Choose language "Spanish" Choose language "Polish" Choose language "Italian" Choose language "Bulgarian"

Stadsgesprekken

Barcelona (Spanje)

Kaas en kastelen, studenten en soldaten. Het zijn ingrediënten van het nieuws dat ons normaal niet bereikt. In stadsgesprekken lokaal nieuws van andere Europese steden. Alberto Fernández, kandidaat-burgemeester van de Partit Popular van de gemeente Barcelona, wil immigranten die duidelijk respect tonen voor de samenleving, de stad en het land waarin ze leven, een ‘certifi - caat van goed gedrag’ en ‘goed samenleven’ geven.

Er is weinig steun voor zijn plan bij andere politieke partijen en immigrantengroepen in Catalonië.

De burgemeester van Barcelona, Jordi Hereu, waarschuwde voor het gevaar van zulke maatregelen, omdat ze discrimineren ‘op afkomst, huidskleur en etniciteit’. Hereu herinnert eraan dat rechten en plichten voor iedereen gelden.

Athene (Griekenland)

De inwoners van Athene zijn er helder over: ze moeten niets hebben van private universiteiten. Een amendement op de grondwet stelt voor het artikel te schrappen waarin wordt geregeld dat alle instellingen voor Hoger Onderwijs ‘onder verantwoordelijkheid van de Staat’ staan.

Toen ze van het voorstel hoorden, gingen linkse studenten met steun van hun professoren de straat op. De protesten duren al weken en worden steeds krachtiger en gewelddadiger. Ook de confrontatie met de politie is bloediger dan ooit. Een van de grootste demonstraties was op 23 februari, toen 25.000 studenten uit heel Griekenland zich in Athene verzamelden. Het protest eindigde met een fl ink aantal gewonden en arrestaties.

London (Verenigd Koninkrijk)

Seksueel onderontwikkeld. Dat kan geconcludeerd worden uit een onderzoek van de Britse ‘Family Planning Association’. Volgens de resultaten van een enquête onder 495 volwassenen uit heel Groot Brittannië zijn de Britten totaal de weg kwijt of twijfelen op zijn minst sterk als het op kennis van seksualiteit aankomt.

Het zijn alarmerende cijfers: 89 procent weet niet dat sperma tot zeven dagen in het lichaam van de vrouw kan overleven. 50 procent wist niet wanneer in de menstruatiecyclus de vrouw het meest vruchtbaar is en 29 procent van de ondervraagden stelt dat fl ink op en neer springen direct na onveilige seks voorkomt dat de vrouw zwanger raakt.

Brasov (Roemenië)

Opnieuw vloeit er bloed rond het beroemde kasteel van Graaf Dracula in Transsylvanië, Roemenië. Deze keer gaat het erom dat de burcht uit de 14e eeuw te koop wordt aangeboden door de familie Habsburg. Ze kregen hun bezit na 50 jaar communisme terug van de staat en vragen de Roemeense overheid nu 60 miljoen om het weer terug te geven. De Roemeense overheid heeft zoveel geld niet en is bang dat nu een grote hotelketen het kasteel koopt en omvormt tot een Dracula pretpark.

Sint Petersburg (Rusland)

In Rusland wordt het leger beschuldigd van ernstige seksuele misstanden. De organisatie van soldatenmoeders vertelt dat soldaten door hun offi cieren worden gedwongen tot prostitutie. De offi cieren zouden het geld zelf houden. Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft de beschuldigingen tegengesproken.

Een van de meest ernstige zaken is die van een achttienjarige soldaat die zo zwaar mishandeld was dat beide benen en zijn testikels geamputeerd moesten worden. De moeders zeggen dat er in Sint Petersburg een netwerk van klanten is, die voor seks met soldaten wil betalen. Het Russische leger onderzoekt de zaak.

Merchtem (België)

De talenstrijd in België is niet nieuw. Een kleine gemeente in de buurt van Brussel staat in de belangstelling omdat de burgemeester het gebruik van de Franse taal op scholen verbiedt. Eddie de Block wil met deze regel bereiken dat kinderen de Vlaamse taal leren. Ook ouders wordt verboden Frans te praten. Iedereen die in de school een andere taal dan het Vlaams praat, wordt bestraft. Voor leerlingen die het Vlaams niet beheersen, heeft de burgemeester heeft een team van leraren Vlaams aangesteld. Ouders die op ouderavonden geen Vlaams spreken, kunnen hulp krijgen van een tolk.

Amsterdam (Nederland)

Nasr Joeman van het contactorgaan Moslims en Overheid vraagt aandacht voor de situatie die ontstaat doordat Imams die zich gediscrimineerd voelen in Nederland naar landen als Frankrijk en Spanje emigreren. De vacatures die ze achterlaten worden opgevuld door onervaren imams met meer radicale opvattingen dan hun voorgangers. Sommigen volgen de extreem conservatieve leer van Wahhabi. Door de situatie groeien de spanningen binnen de moslimgemeenschap.

Talinn (Estland)

Het monument ‘Soldaat in Brons’ uit de Sovjet-tijd bezorgt Estse politici een punthoofd. President Toomas Hendrik Ilves weigert een wet te tekenen die opdraagt het standbeeld in het centrum van Tallinn te verwijderen. De wet verbiedt alle monumenten die het Sovjet regime verheerlijken. De inwoners met een Russische achtergrond menen dat de wet respectloos is, omdat zij het monument zien als een symbool van de bevrijding van het Nazi regime. De overheid wil het standbeeld en de stoffelijke overschotten van de soldaat die eronder ligt nu naar een meer geschikte plek verplaatsen.

Warszawa (Polen) en Bratislava (Slowakije)

Nu Polen en Slowakije hun diplomatieke problemen hebben opgelost, gaan ze elkaar nu voor meer triviale zaken te lijf: kaas. De Europese Unie wilde de Poolse kaas Oscypek erkennen als beschermd merk, maar net voor de deadline om bezwaar te maken heeft de Slowaakse landbouwminister geclaimd dat de Ostiepok kaas van oorsprong Slowaaks is.

De Polen stellen dat hun Oscypek kaas uit 60% schapenmelk bestaat en de Slowaakse Ostiepeok uit 80% koeienmelk. De kazen kunnen dus nooit hetzelfde zijn. De Europese Unie heeft de landen nu gevraagd onderling een goede oplossing te zoeken.

Ankara (Turkije)

Terwijl Brussel debateert over een Turks lidmaatschap van de Europese Unie, blijft de regering van Ankara ontkennen dat er een Koerdische minderheid in haar land bestaat. Dit is een belangrijk obstakel voor het lidmaatschap van Turkije. De voorzitter van de Democratische Partij, Ahmet Turk, en zijn vicevoorzitter Aysel Tegluk, zijn tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze in hun eigen taal, het Koerdisch, pamfl etten hadden verspreid. Volgens de rechter hebben ze de Partijenwet geschonden die het gebruik verbiedt van een andere taal dan de Turkse bij bijeenkomsten en politieke publicaties.

Auteur:

Carolina Pirola

Vertaling uit het Spaans:

Mark Petimezas

Joeri Oudshoorn


contact | partners | press | © indigomagazine.eu 2007-2009 | programmed by Rüdiger Scheumann | hosted by mmvi